Školiaca činnosť

Bezpečnosť práce

bozp

Vstupné a opakované školenia bezpečnosti práce pre:

 • zamestnancov
 • vedúcich zamestnancov
 • zástupcov zamestnancov

Ochrana pred požiarmi

ochranaPredPoziarmi

Vstupné a opakované školenia ochrany pred požiarmi pre:

 • zamestnancov
 • protipožiarne hliadky
 • mimopracovný čas

Motorové vozíky

motoroveVoziky

Základné, aktualizačné a opakované školenia obsluhy:

 • vysokozdvižné, nízkozdvižné
 • pákové, volantové riadenie
 • elektrický, diesel a LPG

Lešenia

lesenia

Osoby odborne spôsobilé na montáž a demontáž lešenia:

 • rúrkové, dielcové, pojazdné
 • podperné lešenia
 • stavebné výťahy

Viazači bremien a žeriavy

ZeriavyAViazaci
 • Základné a aktualizačné školenia viazačov bremien
 • Sprostredkujeme aj školenia obsluhy žeriavov

Ostatné školenia - bezpečnosť

OstatneSkolenia
 • vodiči referenti
 • stavební robotníci
 • práce vo výškach
 • práce s otvoreným ohňom
 • výrobné prevádzky