Hasiace prístroje

Tovar je možné objednať prostredníctvom e-mailu accrual@accrual.sk alebo na tel. čísle 0918 484 445.

Práškové

Hasiaci prístroj – 1 kg

PHP1

Hasiaca schopnosť: 5A, 21B, C

Hmotnosť hasiacej látky: 1 kg

Teplotný rozsah: -30 °C ÷ 60 °C

Maximálna hmotnosť: 1,8 kg

Hasiaci prístroj – 2 kg

PHP2

Hasiaca schopnosť: 13A, 89B, C

Hmotnosť hasiacej látky: 2 kg

Teplotný rozsah: -30 °C ÷ 60 °C

Maximálna hmotnosť: 3,8 kg

Hasiaci prístroj – 6 kg

PHP6

Hasiaca schopnosť: 27A, 183B, C

Hmotnosť hasiacej látky: 6 kg

Teplotný rozsah: -30 °C ÷ 60 °C

Maximálna hmotnosť: 9,9 kg


Snehové

Hasiaci prístroj – (CO2) 2 kg

SHP2

Hasiaca schopnosť: 34B

Hmotnosť hasiacej látky: 2 kg

Teplotný rozsah: -20 °C ÷ 60 °C

Maximálna hmotnosť: 7,4 kg

Hasiaci prístroj – (CO2) 5 kg

SHP5

Hasiaca schopnosť: 89B, C

Hmotnosť hasiacej látky: 5 kg

Teplotný rozsah: -30 °C ÷ 60 °C

Maximálna hmotnosť: 13,1 kg


Vodné

Hasiaci prístroj – 9 kg

VHP9kg

Hasiaca schopnosť: 13A

Hmotnosť hasiacej látky: 9 l

Teplotný rozsah: -20 °C ÷ 60 °C

Maximálna hmotnosť: 17,3 kg


Penové

Hasiaci prístroj – 6 l

PeHP6

Hasiaca schopnosť: 8A, 113B, C

Hmotnosť hasiacej látky: 6 l

Teplotný rozsah: +5 °C ÷ 60 °C

Maximálna hmotnosť: 10,4 kg


Skrinky

Skrinka

Skrinka HP (plech) - 620 x 240 x 200 mm

Na umiestnenie hasiaceho prístroja: 6kg práškový a penový

Skrinka HP (plech) - 830 x 280 x 230 mm

Na umiestnenie hasiaceho prístroja: 5kg snehový a 9kg vodný, penový

Prejsť na hydranty >