Kontrola a servis HT

Pre vašu spoločnosť zabezpečíme pravidelnú ročnú kontrolu:

  • hasiacich prístrojov,
  • hydrantov,
  • požiarnych vodovodov

tak, aby boli vždy pripravené na použitie v prípade požiaru. Kontrola spočíva v overení tlaku, kompletnosti a akcieschopnosti hasiacej techniky odborne spôsobilou osobou.

Kontroly a servis hasiacej techniky je potrebné vykonávať najmä pripravenosť na ochranu majetku pred požiarom a pre preukázanie revíznej správy počas požiarnej kontroly zo strany štátnych orgánov.

V rámci poradenstva a kontroly hasiacej techniky zabezpečujeme aj predaj a montáž hasiacich prístrojov a hydrantov.
(Kúpiť has. prístroje ), (Kúpiť hydranty )