Dane a daňové priznania

 • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
 • Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmu
 • Výpočet splatnej dane
 • Súhrnné výkazy (pri zahraničnom obchode)
 • Daň z pridanej hodnoty (DPH) a spracovanie kontrolného výkazu
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
 • Elektronická komunikácia s finančnou správou

Mzdy a personalistika

 • Spracovanie miezd pre zamestnancov
 • Výplatné listiny
 • Mzdové hlásenia
 • Potvrdenia o príjmoch
 • Výpočty nemocenských dávok
 • Evidencia dovolenky
 • Mzdové a evidenčné listy
 • Ročné zúčtovanie dane zamestnancom
 • Podklady pre účtovníctvo
 • Pracovné zmluvy, dohody, výpovede, zápočtové listy a iné
 • Elektronická komunikácia s inštitúciami
 • Poradenstvo pri výpočte miezd