Podnikateľské a ekonomické poradenstvo

V podnikaní vám vieme poradiť v týchto oblastiach:

  • základné povinnosti pri podnikaní
  • daňová optimalizácia a optimalizácia podnikových nákladov
  • voľba vhodného systému účtovníctva
  • zamestnávanie pracovníkov a výpočet ceny práce
  • plánovanie a upozorňovanie na zákonné zmeny
  • súčinnosť pri kontrolách štátnymi orgánmi

Rady a tipy pre vaše podnikanie vychádzajú z prieniku troch základných oblastí:

  • východisková situácia klienta
  • vízia a plánovanie klienta
  • odbornosť a skúsenosti našej spoločnosti