Podnikateľské a ekonomické poradenstvo

Pri vašom podnikaní vám vieme poradiť v týchto oblastiach:

  • Základné povinnosti pri podnikaní
  • Daňová optimalizácia a optimalizácia podnikových nákladov
  • Voľba vhodného systému účtovníctva
  • Zamestnávanie pracovníkov a výpočet ceny práce
  • Plánovanie a upozorňovanie na zákonné zmeny
  • Súčinnosť pri kontrolách štátnymi orgánmi

Rady a tipy pre vaše podnikanie vychádza z prieniku troch základných oblastí:

  • Východisková situácia klienta
  • Vízia a plánovanie klienta
  • Odbornosť a skúsenosti našej spoločnosti